Public
Authored by Jame Smith

Làm Sao Để Tránh Rủi Ro Khi Đầu Tư Condotel Khi Condotel Đang Tăng Trưởng “Nóng”?

Làm Sao Để Tránh Rủi Ro Khi Đầu Tư Condotel Khi Condotel Đang Tăng Trưởng “Nóng”?

Theo Tổng cục trưởng, tổng cục Du lịch, chưa có cơ sở để nói Khu đô thị hòa xuân thừa hay thiếu tuy nhiên có tình trạng tăng trưởng quá “nóng” ở một số địa phương và theo sau đó là câu hỏi nhiều người đặt ra là làm thế nào để kiểm soát rủi ro khi đầu tư vào condotel (viết tắt của Condo & Hotel có ý nghĩa là khách sạn căn hộ hay căn hộ khách sạn) khi mà có thể thấy thời hạn và tỷ suất lợi nhuận mà các chủ đầu tư cam kết là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay.

Gấp rút sửa luật ngắn hạn là điều cần thiết.

GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần phải đặt vấn đề sao doanh nghiệp vẫn lách luật để có hướng xây dựng pháp lý phù hợp. Theo ông Võ, cần sửa đổi luật theo hướng đáp ứng yêu cầu kinh doanh, nhu cầu của doanh nghiệp, qua đó, thu hút nguồn lực đầu tư vào loại hình này.

Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Lách pháp luật hiện hành là có thể lách được, song câu hỏi lớn hơn đặt ra là vì sao chúng ta phải lách? Quy hoạch chúng ta cũng lấp lửng, giao đất một phần là đất ở, thay vì toàn bộ đều là đất ở. Vậy làm gì để không phải lách? Đó là đất để làm du lịch nghỉ dưỡng thì giao đất cho họ theo 50 năm hay 70 năm, hoặc nhà đầu tư đề xuất giao là đất ở để họ chuyển nhượng cho các khách hàng. UBND tỉnh nên cho phép điều này vì có thể đó sẽ phù hợp cho tương lai”.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng, Da Nang phe duyet du an moi 1000 ty bất động sản condotel vẫn đang tiếp tục phát triển cùng với những giao dịch giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp. Do đó, muốn thị trường phát triển lành mạnh và không gây rủi ro cho nhà đầu tư thứ cấp, trong thời gian chờ sửa luật cần có giải pháp ngắn hạn trước mắt. Còn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận, chờ luật về condotel thì còn khá lâu, vì vậy cần những giải pháp trước mắt và cả lâu dài.

Và một số ý kiến cho rằng, hiện nay do lượng khách du lịch liên tục tăng cao nên nhu cầu về condotel ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Câu hỏi thừa hay thiếu loại hình bất động sản này và làm thế nào để tránh rủi ro cao khi đầu tư vào loại hình kinh doanh này thì nhận được quan tâm của nhiều người. Bạn hãy truy cập vào bài viết tại đây để nắm bắt thêm thông tin chi tiết: Đà Nẵng phê duyệt dự án nhà đất hứa hẹn nhiều bất ngờ

102 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment